اخبار

روستای-وروجرن

روستای وروجن

روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ تقسیمات اداری و سیاسی کشور از روستاهای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻫـﺮ ﺑـﻮده و ﺟـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫﻮراﻧﺪ، دﻫﺴﺘﺎن ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ می باشد. موقعیت نسبی  روﺳـﺘﺎی وروﺟﻦ سفلی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻘﺮار مکانی در 88 کیلومتری ﺷـﻤﺎل ﻏـﺮب »اﻫـﺮ« و 33 کیلومتری ﺷـﻤﺎل هوراند ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ همسایگی ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻪ…

مشاهده

جاذبه های گردشگری غرب کشور

جاذبه های گردشگری غرب کشور جاذبه های گردشگری غرب کشور. مشاوره رایگان سفر برای گردشگران و علاقه مندان به طبیعت اکوسوئیت

مشاهده
جاذبه-های-غرب-کشور

ویدئو جاذبه های بوم گردی

اجاره سوئیت در غرب کشور به صورت روزانه و کوتاه مدت اجاره سوئیت در مناطق بکر غربی کشور به صورت سوئیت، کلبه های کوهستانی، خانه روستایی و اقامتگاههای بوم گردی. اکوسوئیت به صورت تخصصی سوئیت هایی که در مناطق بکر و در دل طبیعت قرار گرفته اند را به مسافران و گردشگران معرفی کی مند…

مشاهده

معرفی روستاهای گردشگری کرمانشاه

معرفی روستاهای گردشگری در استان کرمانشاه معرفی روستاهای گردشگری استان کرمانشاه. چنانچه قصد سفر به کرمانشاه را دارید از روستاهای زیبای آن نیز دیدن کنید و سوغاتی های این روستاها را به خانه ببرید اکوسوئیت

مشاهده
1 2
Call Now Button